Трявна - официален туристически и бизнес портал
Обява за работа – фирма „ХАЙ ТЕКС – Р“ ЕООД търси машинен оператор шиене


Фирма „ХАЙ ТЕКС – Р“ ЕООД е търговско дружество, чиято дейност е  производство на трикотажни изделия, бельо, вкл.  дизайн и др. Във връзка с развитието на дейността си,  търсим да назначим мотивиран и отдаден човек на следната длъжност:

 

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Ушиване на детайли по отделни манипулации, съгласно технологичните изисквания, ушиване на изделия от трикотаж и др. операции, необходими за ушиването на продуктите, които ще произвежда дружество.
 • Възможност за работа на няколко различни шевни машини,с оглед на спецификата на артикулите, които изработва дружеството;
 • Задълженията на лицето ще са свързани със спазване на правилата и нормите за ушиване на изделията.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Минимум 2 години професионален опит в областта на шевното производство.;
 • Организираност, експедитивност, акуратност и прецизност при изпълнение на служебните задължения.

 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Умения за работа в екип;
 • Сръчност, инициативност, оперативност,творчество;
 • Умения за ефективно планиране и изпълнение на дейностите в поставените срокове;
 • Организираност и внимание към детайлите;
 • Ориентираност към постигане на резултат.

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Назначаване на трудов договор - 4 часов работен ден;
 • Основно месечно възнаграждение за 4 часов работен ден – 395 лв.
 • Отлична работна атмосфера;
 • Възможности за обучение и развитие.

 

Длъжността е подходяща за хора с трайни увреждания (50% и над 50%) имащи право да извършват трудова дейност, с оглед на спецификата на длъжността.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

В случай, че отговаряте на нашите критерии и имате желание за работа, изпратете подробна автобиография на български език на e-mail: hitex_r@abv.bg  или на адрес гр. Трявна, ул. "Любен Каравелов" 3 в  срок до 18.12.2019 г.

Само избрани по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Позицията се открива по Проект № BG16RFOP002-2.024-2039-C01, Възможност за професионална реализация в "ХАЙ ТЕКС - Р" ЕООД.

 

------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.024-2039-C01, Възможност за професионална реализация в "ХАЙ ТЕКС - Р" ЕООД, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ХАЙ ТЕКС - Р" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


29.01.2016видяно: 13732
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |