Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Постановяване на решение № ВТ-30-П-ОВОС/2020 г. за прекратяване процедурата по разглеждане на документацията за ИП “Инсталация за производство на компост“

Постановяване на решение № ВТ-30-П-ОВОС/2020 г. за прекратяване процедурата по разглеждане на документацията за ИП “Инсталация за производство на компост“

11.11.2020   

На основание на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви информирам за постановяване на Решение № ВТ-30-П-ОВОС/2020г. за прекратяване   на процедурата по разглеждане на документацията за ИП “Инсталация за  производство  на компост“, с възложител “Хелиас“ ЕООД, ЕИК: 205044860, със седалище  и  адрес на управление обл. София,  общ. Столична, гр. София,  район  Лозенец,  п.к. 1164, ул. “Зелено дърво“ № 7.

Копие от решението може да намерите на интернет страницата на РИОСВ - Велико Търново на следния адрес - https://www.riosvt.org/ovos/prekratiavane-proceduri/proceduri-za-2020/.26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
24.11.2020
23.11.2020
21.11.2020
19.11.2020
18.11.2020
16.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
11.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
05.11.2020
04.11.2020
03.11.2020
03.11.2020
02.11.2020
02.11.2020
02.11.2020
01.11.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |