Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обявление и график на консултациите, които ще бъдат правени от експерти на НОИ за бъдещите пенсионери при избора на по-благоприятен размер на пенсията

08.05.2019   

С новосъздадения § 22ц от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване се дава възможност до 01.01.2023 г. лицата, които придобиват право на пенсия да се възползват от старата методика за определяне на индивидуалния коефициент, ако това е по-благоприятно за тях.

От 07 май 2019 г. Националния осигурителен институт открива допълнителни приемни, съгласно график за подпомагане избора на клиентите. В тях ще се извършват единствено консултации по изчисляване на прогнозен коефициент и прогнозна пенсия.

Всяко лице следва да се идентифицира чрез лична карта. Консултации се извършват само за лица, които представят оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г., както и оригинални документи за  осигурителния им стаж, положен до 01.01.1997 г. Продължителността на стажа ще се определя само въз основа на оригинални правилно оформени документи. При извършване на предварителна преценка  стажа се въвежда от трета категория.

Полученият при консултациите коефициент и размер на пенсия, са само прогнозни. Действителните такива ще се изчисляват след подаване на документи за пенсиониране.

 

ТП на НОИ гр. Габрово

 

ГРАФИК

за  консултиране на гражданите за избор на вариант за изчисляване на пенсия

ГАБРОВО

ТП на НОИ – приемна

Всеки работен ден

 8.00 до 16.30 часа

СЕВЛИЕВО

ИРМ – приемна

Вторник

 8.00 до 15.00 часа

ДРЯНОВО

МКБППМН – приемна

Сряда

 9.00 до 15.00 часа

ТРЯВНА

Клуб на пенсионера

Четвъртък

 9.00 до 15.00 часа01.06.2019
30.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
28.05.2019
27.05.2019
26.05.2019
25.05.2019
24.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
08.05.2019
07.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
06.05.2019
04.05.2019
04.05.2019
04.05.2019
03.05.2019
02.05.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |