Трявна - официален туристически и бизнес портал
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 
 

Местоположение


Община Трявна е разположена в Централна България и граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново и Мъглиж. Община Трявна е разположена върху 255,5 кв.км  по северните склонове на Централна Стара планина. В състава на общината са включени 106 селища, от които два града – общинският център гр. Трявна и гр. Плачковци и 104 села с общо население 777души.

Обща територия

 

Гори   

48.41 %

Земи 

47.24 %

Населени места

4.35 %

 

 
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter