Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

ПОКАНА за заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на Общинския съвет

 

П  О  К  А  Н  А     

            Каня Ви, на 17.07.2017 г. от 15.50 часа, в стая № 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на Общинския съвет, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно отмяна на Решение № 70 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

2. Предложение относно  отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

3. Предложение относно  изменение и допълнение на НАРЕДБА за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и НАРЕДБА за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

4. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

5. Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК  ОРСПГКИРОС:

 / ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ  /

 20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter