Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

ПОКАНА за заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

 

П О К А Н А  

 

            Каня Ви, на 17.07.2017 г. от 13.00 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно   приемане на Годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

2. Предложение относно създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“.

Вносител: МК „Промяна“

 

3. Предложение относно удостояване на Тодор Шарланджиев със званието „Почетен гражданин на Трявна“.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОКМДС:

 / ТАТЯНА РАЧЕВА /

 20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter