Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №34 Предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Жирардов, Република Полша и община Трявна, Република България

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА

Предложение за сключване на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Жирардов, Република Полша и община Трявна, Република България

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Жирардов, Република Полша и община Трявна, Република България.

2. Упълномощава Кмета на Община Трявна - Дончо Тихолов Захариев, да подпише Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Жирардов, Република Полша и община Трявна, Република България.

 

Прието с  15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter