Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №22 Предложение относно приемане Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2016 г. и Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2017 година

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ОСМА

Предложение относно приемане Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2016 г. и Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2017 година

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22

                На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, чл.12, т.1 от Закона за туризма,  Общински съвет –Трявна

 

Р Е Ш И:

1.  Приема Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2016 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото решение

2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2017 г., съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

 

Прието с 12  гласа „за“, 2 „против“, 2 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter