Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПК ЗСД

 

П О К А Н А   № 1

            Каня Ви, на 21.02.2017 г. от 14.50 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Трявна за 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

3. Предоставяне под наем на помещениe - частна общинска собственост. /SOS/.

Вносител: Кметът на общината

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСД:

 / Д-Р ДОБРОМИР ДРАМОВ /

 28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter