Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от вестник "Тревненска седмица"
За финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ и интересът на специалист ортопед към ортопедичното отделение в Трявна
06.11.2018
За финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ и интересът на специалист ортопед към ортопедичното отделение в Трявна

Интервю с управителя на лечебното заведение – д-р Татяна Станчева

Първоначално като временно изпълняващ длъжността управител, а след проведен конкурс за ръководния пост, вече официално встъпила в длъжност д-р Татяна Станчева ни посреща на работното си място. Четири месеца след назначението на д-р Станчева за управител на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ – Трявна се срещаме с нея, за да направим равносметката.

Финансовото състояние на управляваното от д-р Станчева лечебно заведение е и първият въпрос към нея. А данните се базират на деветмесечието за 2018 г.

Д-р Татяна Станчева: „За деветмесечието финансовото състояние на болницата е с отрицателен финансов резултат от 15 650 лв., като най-големи загуби формира отделението по ортопедия и травматология в размер на 86 хил. лв. и респективно отделението по физиотерапия в размер на минус 41 хил. лв. Като се направят разчетите в крайна сметка болницата излиза на минус 15 650 лв., което за мен не е чак толкова страшно, но това е станало изцяло за сметка на останалите отделения, които са компенсирали загубите. Резултатите не са много обнадеждаващи но все пак не са катастрофални.“ – четете в бр.37 в. „Тревненска седмица“

За финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ и интересът на специалист ортопед към ортопедичното отделение в Трявна

06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018


От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter