Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от вестник "Тревненска седмица"
Четиричленна комисия ще води разговор с министъра на образованието и науката относно имотите, част от училище „Ангел Кънчев“ в кв. Късовци, гр. Плачковци
09.10.2018
Четиричленна комисия ще води разговор с министъра на образованието и науката относно имотите, част от училище „Ангел Кънчев“ в кв. Късовци, гр. Плачковци

С писмо министъра на образованието и науката се обръща към Община Трявна, относно съдбата на имот – публично държавна собственост, а именно СУ „Ангел Кънчев“ в кв. Късовци, гр. Плачковци. След закриването на учебното заведение, сградния фонд и прилежащите му части остават собственост на държавата. В писмото се казва, че след преустановяване дейността на училището през септември 2017-та година, към момента сградата се стопанисва от Регионалното управление на образованието – Габрово. За да се ограничат посегателства, от РУО са сключили договор с охранителна фирма и за сега няма опити за кражби.

Тъй като от Регионалното управление на образованието в Габрово са изразили становище, че „имотът е свободен и нуждата от него е отпаднала за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Габрово“, от ведомството търсят становище относно това, дали областна администрация и/или Община Трявна имат интерес към имота.

Въз основа на писмото, предложение до Общински съвет за вземане на решение по казуса внесе инж. Людмил Бучев от МК „Промяна“. В своето изложение той постави и конкретни въпроси, към г-н Захариев, като част от участвалите в оглед на имота, състоял се през месец август.четете в бр. 33 в. „Тревненска седмица“

Четиричленна комисия ще води разговор с министъра на образованието и науката относно имотите, част от училище „Ангел Кънчев“ в кв. Късовци, гр. Плачковци

09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018


От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter