Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от вестник "Тревненска седмица"
Публично бе отчетено изпълнението на бюджет 2017 Община Трявна
11.09.2018
Публично бе отчетено изпълнението на бюджет 2017 Община Трявна

На 4–ти септември в заседателната зала на община Трявна публично бе представено изпълнението на бюджет 2017. Служители на общинска администрации, общински съветници и граждани имаха възможността да се запознаят с цифровото изражение на бюджета за изминала година и разпределението на средствата. Под формата на презентация кметът на Община Трявна – Дончо Захариев запозна присъстващите с изпълнението на бюджета, като подчерта, че „с общи усилия от страна на служителите от общинска администрация отдел „ Местни данъци и такси“ и добросъвестността на гражданите на общината през изтеклата бюджетна година постигнахме добра събираемост на имуществени  данъци и   неданъчните приходи“. Градоначалникът допълни още:

Д. Захариев: „Чрез бюджет 2017 е осигурен необходимият финансов ресурс  за създаване на съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, богат културен и спортен календар, туристически атракции. Осигурено е финансиране за издръжка на всички дейности от бюджетната сфера чрез субсидии от централния бюджет и собствени бюджетни средства.“

В уводната част кметът на Община Трявна уточни, че през изминалата година общинска администрация е работила в посока: „Ефективно, приоритетно и  икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, с цел осигуряване на необходимите средства за качествено предоставяне на публичните услуги на гражданите на община Трявна“. – четете в бр. 29 в. „Тревненска седмица“

Публично бе отчетено изпълнението на бюджет 2017 Община Трявна

11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018


От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter