Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от вестник "Тревненска седмица"
Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“
10.07.2018
Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

В Стратегията за развитието на социалните услуги на територията на Община Трявна /2016 – 2020/ е предвидено разкриването на „Център за обществена подкрепа“. Социалната услуга е насочена към деца и семейства, а целта е превенция на изоставянето, на отпадането от училище, както и на насилието.

На последното заседание на Общински съвет бе разгледано предложение относно разкриването на подобна услуга на територията на Община Трявна, като държавно делегирана дейност. Базата, която ще бъде ползвана за услугата е съществуваща такава, пригодена за нуждите на социалната услуга, и се намира в SOS Детски селища – Трявна. Директорът Иван Христофоров  коментира, че съоръжението може да бъде вкарано в експлоатация веднага, а водената от него институция е готова да го предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на бъдещият „Център за обществена подкрепа“. – бр. 26 в. „Тревненска седмица“

Предвижда се разкриването на социална услуга „Център за обществена подкрепа“

10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018


От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter