Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обява по ЗУТ

ДО   ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ,  СОБСТВЕНИК  НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  С ИДЕНТИФИКАТОР  81058.91.12  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  НА  С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

 

 

          Уведомяваме Ви, че със заповед № 738/14.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен  Подробен  устройствен план  – план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на

Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.

       Заповедта подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  чрез Кмета на  Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. 
31.01.2018
29.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
22.01.2018
17.01.2018
11.01.2018
11.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
06.01.2018
05.01.2018
04.01.2018
03.01.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter