Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Конкурс за детска рисунка или картичка на тема "Зимата ухае на снежинки"

 

Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

обявяват

Kонкурс за детска рисунка или картичка на тема „Зимата ухае на снежинки“ (из „На какво ухае зимата?“ – Мая Дългъчева)

 

РЕГЛАМЕНТ

I. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

II. ОРГАНИЗАТОР: Община Трявна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

III. РЕГЛАМЕНТ:

1. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди.

2. Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 6 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 15 години

Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

3. Изисквания към оформлението на картичките:

Всяка картичка или рисунка следва да бъде придружена с коледно пожелание.

В отделен малък плик към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес.

При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните към самата творба.

Картичка или рисунка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

5. Награждаване:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Трявна, а отличената творба ще бъде включена в новогодишния календар на комисията за 2019 г.

Награждаване на отличените творби в конкурса

22 декември 2017 г.

16.00 ч.

Старото школо
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
24.12.2017
24.12.2017
24.12.2017
22.12.2017
22.12.2017
20.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
17.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
12.12.2017
11.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
04.12.2017
03.12.2017
02.12.2017
02.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
28.11.2017
26.11.2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter