Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение №122 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103 от 18.07.2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. и Решение № 103 от 18.07.2017 г.  на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 122

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.45, ал.9, предл. първо от ЗМСМА, Общински съвет - Трявна  

 

 

Р Е Ш И:

 

Отменя свое Решение № 102/18.07.2017г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна.

 

 

            Прието с 13 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter