Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 125 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103 от 18.07.2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. и Решение № 103 от 18.07.2017 г.  на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, както следва:

 

1. Изменя и допълва чл.45, ал.1, т.51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, както следва:

 

Било:

51. регистрация на ППС с животинска тяга                                                           20.00 лв.

 

Става:

т. 51. регистрация на ППС с животинска тяга ИЛИ на бавнодвижещи                

се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони,

използвани за развлекателна дейност и на каравани и вагони,

използвани за развлекателна дейност, които са теглени от

бавнодвижещи се превозни средства                                                                  20.00лв.   

 

2. Създава нов § Настоящите изменения влизат в сила след влизане в сила на измененията в Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна.

 

             Прието с 13 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter