Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 129 от 15.08.2017 г. относно: Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА

Предложение относно промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

 

Изменя свое Решение № 70 от 29.01.2016 г. и определя за Председател на Обществен съвет за социално подпомагане в община Трявна Николина Петрова Николова – заместник кмет на Община Трявна.

 

 

            Прието с  10  гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter