Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 131 от 15.08.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване нива, от общинския поземлен фонд, на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското, Община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА

Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131

 

Общински съвет – Трявна, с 5 гласа „за“, 3 „против“, 6 „въздържал се“, гласува поименно проекта за решение по Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,Община Трявна. Решението не се приема.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /




21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter