Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл.4 ал.2 от наредбата за условията на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Дончо Тихолов Захариев има следното инвестиционно предложение:

Разделяне на имот №064032 в землището на село Бижовци, община Трявна на два имота с отреждане на имотите за „жилищно строителство“.

За целта е предоставена информация в РИОСВ Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички които желаят да изразят мнение или становище могат ада го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес ул. Никола Габровски №68.

Приложения:

Уведомление
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
30.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
24.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21-08-2017
18-08-2017
18-08-2017
17-08-2017
16-08-2017
15-08-2017
14-08-2017
10-08-2017
03-08-2017
03-08-2017
03-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter