Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №110 Предложение относно промяна границите на засегнатите имоти от поземления фонд на общ. Трявна вследствие отстраняване на несъответствията в контактните зони на землища Белица и Станчов хан

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА

Предложение относно промяна границите на засегнатите имоти от поземления фонд на общ. Трявна вследствие отстраняване на несъответствията в контактните зони на землища Белица и Станчов хан.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна границите на недвижими имоти от поземления фонд на Община Трявна, засегнати от контактните зони на землища  Белица и Станчов хан, общ. Трявна както следва:

 

1. Землище Белица:

- с. Армянковци:

            Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 00641.501.021 – урбанизирана територия, гробищен парк; 00641.501.110 – урбанизирана територия, второстепенна улица, 00641.501.103-урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС:  047033-частен; 047014-частен; 047016-частен; 047018-частен.

            Във връзка с това се налага корекция на  имоти: 047010 – чл.19 и 047017 – чл.19.

- с. Белица:

            Във връзка нанесени граници на поземлен имот: 03513.519.1 – урбанизирана територия, гробищен парк се променят границите на следните имоти от КВС: 060031-частен; 060030-частен; 000090-за местен път.

            Във връзка с това се налага корекция на имот 060032 – чл.19.

 - с. Уруците

            Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 03513.513.51 – урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС: 059063-частен; 059052-частен; 059051-частен; 059050-частен; 059038-частен.

            Във връзка с това се налага корекция на имот 060006 – чл.19.

- с. Маневци – гробище

            Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 03513.521.1- урбанизирана територия, гробищен парк се променят границите на следните имоти от КВС: 077117-частен; 077099-за селскостопански, горски, ведомствен път; 077154-частен; 000023 - за селскостопански, горски, ведомствен път.

           Във връзка с това се налага корекция на имоти:  077156-чл.19 и  077128-чл.19.

- с. Димиевци

           Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 21035.504.104- урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС:  000017- за селскостопански, горски, ведомствен път и 000016- за селскостопански, горски, ведомствен път.

- с. Раевци

           Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 03513.511.101- урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС: 037004-частен; 037015-частен.

           Във връзка с това се налага корекция на имот 037014 – чл.19.

- с. Райнушковци

           Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 61916.512.108- урбанизирана територия, за друг поземлен имот движение и транспорт и 000007 от КВС – републиканска пътна мрежа се променят границите на следните имоти от КВС: 077175-частен; 077065-частен; 077106-частен; 077104-частен; 077105-частен и 077122-частен.

           Във връзка с това се налага корекция на следните имоти:  077088 – чл.19 и 077132 –чл.19.

 

2. Землище Станчов хан:

- с. Бахреци – селото

            Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти от КВС: 000349- местен път, територия на транспорта и 000467 – местен път, територия на транспорта се променят границите на следните имоти от КВС: 031005-частен; 032047-частен и 000175-частен, урбанизирана територия.

            Във връзка с това се налага корекция на имот 032004 – чл.19.

- с. Бахреци - гробище

            Във връзка с имот 68823.547.1 от КК  – гробищен парк /от КВС 000195/ се променят границите на имот от КВС -   032006-частен.

            Във връзка с това се налага корекция на имот 032056 – чл.19.

- с. Велчовци

        Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти от КВС: 000278- гробищен парк, 000953 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 000972 – местен път; 10570.504.71-урбанизирана територия, второстепенна улица; 10570.504.72 –урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС:  052070-частен; 052071-частен; 052074-частен; 052077-частен; 052079-частен; 052080-частен; 052225-частен. Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 052219 – чл.19 и 052098 –чл.19.

 - с.  Иринеци

          Във връзка с нанесени граници на поземлен имот  32785.509.30 – урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС: 037251-частен и  037253-частен.

            Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 037194- чл.19 и 037252 –чл.19.

- с. Конарското – Череша

            Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти:  000602 – селскостопански, горски, ведомствен път и 38234.526.31 – урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС:  068248-частен; 068182-частен; 068249-частен. 

               Във връзка с това се налага корекция на имот 068005 – чл.19.

- с. Креслювци

             Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 39685.525.69 – урбанизирана територия, второстепенна улица;  68823.54.144 – местен път и 39685.525.67 – второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС: 055066-частен; 055065-частен; 055063-частен; 055062-частен; 055068-частен; 054142-частен.

              Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 054083 – чл.19;  055064 - чл.19;  054141 – чл.19  и  055073 – чл.19.

- с. Малчовци

        Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 46869.512.63- урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на следните имоти от КВС: 015027-частен  и  015028-частен.

           Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 015023 – чл.19 и 015053 – чл.19.

- с. Мръзеци

          Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 49271.513.102 – урбанизирана територия, второстепенна улица;  49271.513.101 – урбанизирана територия, второстепенна улица и 000027 от КВС – местен път се променят границите на следните имоти от КВС: 059003-частен; 059080-частен; 058147-частен;  058148-частен; 058149-частен; 058150-частен; 058187-частен; 058188-частен; 058143-частен; 058142-частен; 058141-частен.

              Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 058206 – чл.19 и 058135 – чл.19.

- с. Неновци

              Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 51469.514.51- урбанизирана територия, второстепенна улица и 51469.514.56- урбанизирана територия, второстепенна улица се променят границите на имот 021056 – чл.19.

- с. Руевци

              Във връзка с нанесени граници на поземлен имот 63210.518.20 – урбанизирана територия, второстепенна улица се променят  границите на имот от КВС – 054009-частен.

              Във връзка с това се налага корекция на имот 045008 – чл.19.

- с. Сливово

              Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 67427.519.30 – урбанизирана територия, второстепенна улица; 67427.519.31 – урбанизирана територия, второстепенна улица; 67427.519.17 – урбанизирана територия, гробищен парк се променят границите на следните имоти от КВС: 021072-частен; 021073-частен; 021038-частен; 021039-частен; 021013-частен.

              Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 021051 – чл.19 и 021055 – чл.19.

- с. Бъзовец

              Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 68823.503.40 – урбанизирана територия, второстепенна улица и 000414 – местен път се променят границите на следните имоти: 057159-частен и 128008-частен.

              Във връзка с това се налага корекция  на поземлен имот 057160 – чл.19.

- с. Станчов хан – м. Папура

              Във връзка с нанесени граници на поземлени имоти: 68823.545.15 – урбанизирана територия, второстепенна улица и 000401 – местен път се променят границите на  имот: 046114-частен.

              Във връзка с това се налага корекция на следните имоти: 046128 - чл.19 и 048061 – чл.19.

 

 

            Прието с 15 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter