Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №108 Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Централ газ“ АД

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА

Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Централ газ“ АД.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108

Общински съвет – Трявна, с 6 гласа „за“, 5 „против“, 5 „въздържал се“, гласува Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Централ газ“ АД, с вносител Кметът на общината. Решението не се приема.

                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter