Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №106 Предложение относно удостояване на Тодор Шарланджиев със званието „Почетен гражданин на Трявна“

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА

Предложение относно удостояване на Тодор Шарланджиев със званието „Почетен гражданин на Трявна“.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 106

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал.1, т.2 и чл. 67, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на основание чл. 3 и чл. 14 от Статута на званието „Почетен гражданин на Трявна“ и почетен знак „За заслуги към Трявна“,  Общински съвет – Трявна

 

 

Р Е Ш И:

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на Трявна“ Тодор Илиев Шарланджиев.

 

 

            Прието с 13 гласа „за“, 1 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter