Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №105 Предложение относно създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА

Предложение относно създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“.

Вносител: Групата от общински съветници
от МК „Промяна“

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105

Общински съвет – Трявна, с 6 гласа „за“, 0 „против“, 10 „въздържал се“, гласува Предложение относно създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“, с вносител  Групата от общински съветници от МК „Промяна“ в Общински съвет – Трявна. Решението не се приема.

 

                                                                                                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter