Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №104 Предложение относно приемане на Годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА

Предложение относно приемане на Годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2017г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

 

Приема Годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в Община Трявна през 2017 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

            Прието с 15 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter