Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №103 Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, както следва:

 

Изменя и допълва чл.45, ал.1, т.51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, както следва:

 

Било:

51. регистрация на ППС с животинска тяга                                                           

20.00 лв.

 

Става:

т. 51. регистрация на ППС с животинска тяга ИЛИ на бавнодвижещи  се превозни средства.             

20.00 лв.

 

 

            Прието с 15  гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter