Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №99 Предложение относно отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, във връзка Заповед №РД-02-03-121 от 30.06.2017г. на Областен управител на област Габрово, Общински съвет - Трявна  

 

 

Р Е Ш И:

 

Отменя Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

 

 

            Прието с поименно гласуване със 17 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter