Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №98 Предложение относно отмяна на Решение № 70 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Предложение относно отмяна на Решение № 70 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Трявна.

 Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общински съвет – Трявна

 

 

Р Е Ш И:

            Отменя  Решение № 70 от 25.04.2017 г. на Общински съвет – Трявна.

 

 

            Прието с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 3 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter