Трявна - официален туристически и бизнес портал. title='Трявна - официален туристически и бизнес портал. border=
Актуално от Община Трявна

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 401/07.07.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 /изработване на накити от злата и сребро/, с полезна площ 8.68 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010 г. на изп. директор на АГКК гр. София, / АОС 50/31.08.1997 г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, ул. ”Ангел Кънчев” №7.

Приложения:

Заповед № 40131-07-2017
26-07-2017
26-07-2017
25-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
20-07-2017
19-07-2017
18-07-2017
18-07-2017
17-07-2017
14-07-2017
14-07-2017
12-07-2017
10-07-2017
03-07-2017
03-07-2017
02-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter