Трявна - официален туристически и бизнес портал. title='Трявна - официален туристически и бизнес портал. border=
Актуално от Община Трявна

Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години  на  имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 20.00 кв.м. и санитарен възел с площ 4.80 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1386.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010 г. на изп.директор на АГКК гр.София, (АОС №1/23.02.2006г.) гр. Трявна, ул.”П.Р.Славейков” № 2.

Приложения:

Заповед № 36531-07-2017
26-07-2017
26-07-2017
25-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
20-07-2017
19-07-2017
18-07-2017
18-07-2017
17-07-2017
14-07-2017
14-07-2017
12-07-2017
10-07-2017
07-07-2017
03-07-2017
02-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter