Трявна - официален туристически и бизнес портал. title='Трявна - официален туристически и бизнес портал. border=
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна

 

П О К А Н А   № 6

            Съгласно чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

            Общински съвет - Трявна на заседание, което да бъде проведено на 15.05.2017 г. от 16.00 ч. в залата на Община Трявна, стая № 403, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение за съгласие за извършване на дейности от лицензиран лесовъд инж. Татяна Иванова Рачева по сключен договор със „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 12 юни 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

4. Предложение за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на общината

5. Предложение предоставяне на земи от общински поземлен фонд.

/насл. на Пеньо Станчев Пенев/.

Вносител: Кметът на общината

6. Предложение предоставяне на земи от общински поземлен фонд.

/насл. на Станчо Дамянов Мазников/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
05-05-2017
05-05-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter