Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПКЗСД

 

П О К А Н А   № 4

            Каня Ви, на 24.04.2017 г. от 15.30 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Трявна (2016-2020 г.)

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Трявна за 2018 г.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милица Валериева Петрова.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСД:

/ Д-Р ДОБРОМИР ДРАМОВ /

 02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter