Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПКОКМДС

 

П О К А Н А   № 4

            Каня Ви, на 24.04.2017 г. от 15.00 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за приходите и разходите, баланса и финансово-счетоводния анализ на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2016 година.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно отдаване под наем на помещения - публична общинска  собственост, намиращи се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОКМДС:

  / ТАТЯНА РАЧЕВА /

 02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter