Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ

 

П О К А Н А   № 4

            Каня Ви, на 24.04.2017 г. от 14.20 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 15 май 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за приходите и разходите, баланса и финансово-счетоводния анализ на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2016 година.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно приемане на отчета за приходите и разходите, баланса и финансово-счетоводния анализ на „Здравец” ЕООД  гр. Трявна за 2016 година.

Вносител: Кметът на общината

4. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост - плувен басейн в гр.Трявна и спортен комплекс гр.Плачковци.

Вносител: Кметът на общината

5. Предложение относно провеждане на преговори със съсобственика на частен имот, относно закупуване на имота за общински нужди. 

Вносител: Кметът на общината

6. Предложение относно провеждане на преговори със съсобствениците, относно прекратяване на съсобственост, чрез откупуване от Община Трявна, на частта на физическите лица.

Вносител: Кметът на общината

7. Предложение относно отдаване под наем на помещения - публична общинска  собственост, намиращи се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

8. Предложение относно продажба на общинско жилище в гр. Плачковци, ул.“Бедек“ № 2, ет.2.

Вносител: Кметът на общината

9. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /насл. на Деньо Петков Денев/.

Вносител: Кметът на общината

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОСОПДДОУ:

/ РОЗИТА ПЕНЕВА /02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter