Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана СК

 

П О К А Н А  

 

            Каня Ви, на 15.03.2017 г. от 09.00 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Комисия за разпределение на средствата за спорт в общината, назначена със Заповед № 148 от 13.03.2017 г.  на Кмета на Община Трявна, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове със седалища на територията на община Трявна през 2017 г., определени с Приложение № 9 към Решение  № 1 от 25.01.2017 г. на Общински съвет – Трявна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

СРЕДСТВАТА ЗА СПОРТ В ОБЩИНА ТРЯВНА:

 

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

 28-03-2017
28-03-2017
28-03-2017
28-03-2017
28-03-2017
06-03-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter