Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №35 Предложение относно промяна в актуализираната общинска транспортна схема на община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

Предложение относно промяна в актуализираната общинска транспортна схема на община Трявна.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет - Трявна  

 

Р Е Ш И:

            1. Променя  актуализираната общинска транспортна схема на община Трявна, както следва:

           

Било:  АВТОЛИНИЯ: СТОЯНОВЦИ- ПЛАЧКОВЦИ- СТОЯНОВЦИ

Стояновци–Плачковци - ДЕЛНИЧНО: 5.50 ; 6.50; 9.00; 10.00 от „Трема“; 11.00; 12.00; 13.00; 14.35/; 16.30; 17.30;18.30; 19.30 ; 20.30 / от „Трема” /.

Плачковци-Стояновци - ДЕЛНИЧНО: 6.20; 6.50; 7.20; 9.30; 10.30 до „Трема“; 11.30;12.30;13.30;15.05; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00

Плачковци / ул.”Билка„ - Трявна /Автогара /- 7.45 часа

 

СтаваАВТОЛИНИЯ: СТОЯНОВЦИ- ПЛАЧКОВЦИ- СТОЯНОВЦИ

Стояновци–Плачковци - ДЕЛНИЧНО: 5.50 ; 6.50; 9.00; 10.00 от „Трема“; 11.00; 12.00; 13.00; 14.35/; 16.00; 17.30;18.30; 19.30 ; 20.30 / от „Трема” /.

Плачковци-Стояновци - ДЕЛНИЧНО: 6.20; 6.50; 7.20; 9.30; 10.30 до „Трема“; 11.30;12.30;13.30;15.05; 16.30; 18.00; 19.00; 20.00

Плачковци / ул.”Билка„ - Трявна / Автогара  /- 7.45 часа.

 

Прието с  12  гласа „за“, 1 „против“, 3 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter