Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №32 Предложение относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2016 година, съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА

Предложение относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2016 година, съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 32

На основание чл. 44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

Приема Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2016 година.

 

Прието с 13  гласа „за“, 0 „против“, 2 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter