Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №24 Предложение относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Трявна за 2016 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА

Предложение относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Трявна за 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2016г.  съгласно приложение № 1 към настоящото решение.

 

Прието с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter