Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №21 Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА

Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21

На основание чл. 21, ал 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2017 г. – Приложение № 1.

2. Предложенията за дейността на отделните читалища се прилагат към това решение като Приложение № 2 (НЧ„Пенчо Славейков 1871”), Приложение № 3 (НЧ„Пробуда 1924”), Приложение № 4 (НЧ„Съединение 1933”)  и Приложение № 5 (НЧ„Капитан дядо Никола 1927”).

 

 

Прието с 13  гласа „за“, 1 „против“, 1 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter