Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Шофьор автобус“

30.08.2019   

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да притежава свидетелство за управление на МПС от категория D.
2. Да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години.
3. Да не е поставено под запрещение.
4. Да не е лишавано от правоуправление за употреба на алкохол и тежки ПТП.
5. Устойчивост при работа в стресова ситуация.
6. Работа в екип и добри комуникативни умения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
Да извършва превози с управлявания от него автобус по определен маршрут, съгласно разписанието, като осигурява безопасност на пътниците и останалите участници в движението.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление  за участие в подбора/свободен текст/;

- Автобиография /CV/;

- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

- Копие от шофьорска книжка, доказваща необходимата категория;

- Копие от удостоверение за психологическа годност.

 

СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите за участие в подбора се представят в срок до 17:00 часа на 09.09.2019 г. на адрес: гр. Трявна,

ул. “Ангел Кънчев“ № 21, Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа:

I  Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания:

II  Интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата по подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Трявна и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Община Трявна.31.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
28.07.2019
26.07.2019
25.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
22.07.2019
18.07.2019
17.07.2019
13.07.2019
12.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
05.07.2019
01.07.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |      web counter