Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

ПОКАНА за участие в информационни семинари, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

ПОКАНА за участие в информационни семинари, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

03.10.2018   

ПОКАНА 

за участие в информационни семинари, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на  информационни семинари, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 - 2020г.

Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На участниците ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР за конкретни целеви групи и мерките, които предстоят да се открият. Ще бъдат представени добри практики от изпълнени проекти на териториите на други Местни инициативни групи през предходния програмен период.

Събитията  ще се проведат на 16 октомври 2018 г. в гр. Плачковци в заседателната зала на Кметство Плачковци и на 17 октомври 2018 г. в заседателната зала на Община Трявна по предварителна програма.

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!   30.10.2018
24.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
16.10.2018
15.10.2018
06.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
02.10.2018
01.10.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter