*

Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

11.05.2018   

На 28.05.2018 г. стартира кампания за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, с което всички граждани ще имат възможност да се освободят от своето такова. Уредите ще бъдат извозени от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 0677 6 24 96 или в стая 204 при Община Трявна. В зависимост от получените заявки ще бъде изготвен график по дни за извозването на оборудването. Всички физически лица предали електрически или електронен уред, получават карта-подарък за магазин Технополис. Картите са в размер от 2 до 10 лв. според предадения уред. Колкото повече уреди се предават, толкова повече карти-подарък се получават!

Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори на Община Трявна.

 31.05.2018
31.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
24.05.2018
23.05.2018
22.05.2018
20.05.2018
18.05.2018
17.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
09.05.2018
08.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
02.05.2018
02.05.2018
02.05.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter